آدرس : تهران - بزرگراه همت - بزرگراه اشرفی اصفهانی - خیابان خوش طینت - پلاک 87
تلفن : 02144455305-6
آدرس رايانامه : mobina mobina ir